دریافت تخفیفات استثنایی در شبکه های اجتماعی ما !

نحوه خاموش کردن بلندگوها و میکروفون کنترلر (دسته بازی) PS5

نحوه خاموش کردن صدای دسته بازی

اگر شما در حال استراحت هستید و بازی را تمام کرده اید؛ یا صرفاً بخواهید عمر باتری را حفظ کنید، دانستن اینکه چگونه در دسته ps5 ، بلندگوها و میکروفون خود را به درستی خاموش کنید ضروری است. این راهنما شما را از طریق مراحل ساده مربوط به خاموش کردن هر یک از این اجزاء راهنمایی […]