دریافت تخفیفات استثنایی در شبکه های اجتماعی ما !

آموزش تغییر apn های گوشی برای پینگ بهتر در بازی

تغییر apn های گوشی برای پینگ بهتر در بازی

اگر شما با وجود نصب اپلیکیشن گیمچی، پینگ شما و ریجستر شما در بازی ها تغییری نکرد؛ شما می توانید با تغییر apn های گوشی خود پینگ بهتری از اپلیکیشن دریافت کنید. پینگ شما متوسط باید بین 45 الی 70 باشد. پینگ شما می توانید در صورت استفاده از قیبر نوری یا اینترنت های مخصوص […]